معرفی

اتحادیه صنف مشاوران املاک کرمانشاه درسال ۱۳۵۰ با تعداد محدودی اعضا زیر نظر شورای اصناف تاسیس گردید. و در حال حاظر با نزدیک 2500 مشغول خدمت رسانی به مردم شریف کرمانشاه و اعضای گرامی می باشد
هیات مدیره و ریاست اتحادیه وظیفه خود را خدمت رسانی مطلوب به اعضاء و همشهریان گرامی می داند و در راستای تحقق این اهداف اقدام به ارائه خدمات الکترونیک از طریق این وب سایت نموده است.
پیشنهادها و انتقادات سازنده شما بی شک چراغ راه گذشته،حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می-دانیم.

اعضای هیات مدیره

بابک مرادی
رئیس

بهروز ناصری
نایب رئیس اول

شهرام مرادی کرتویجی
نایب رئیس دوم

پاشا محبی حسن آبادی
دبیر

شهرام حسنی
خزانه دار

برزو رحیمی
عضو هیئت مدیره

ایرج کوکبی نوکانی
عضو هیئت مدیره

محمد حیدری
بازرس